מאמרים 2024-01-28T12:05:41+00:00

המאמר עוסק בטיפול דינמי קצר מועד ובמידת התאמתו למתבגרים. הטענה המרכזית המוצגת במאמר היא שאף שמרבית הטיפולים המתקיימים בפועל, ובכלל זה טיפולים של מתבגרים, הם קצרי מועד, החשיבה ואופן העבודה במרחב הטיפולי אינם מבוססים דיים על עקרונות הטיפול הקצר. המחבר מציג את העקרונות המאפיינים את הטיפול הדינמי הקצר ואת הרציונל להתאמתו של המודל לעבודה עם מתבגרים

הפסיכולוגיה החינוכית מעוגנת בשלושה תחומי ליבה והם פסיכותרפיה, עבודה מערכתית ודיאגנוסטיקה. תחומי ליבה אלה נתפסים לעתים כנפרדים, כדורשים התמחות נפרדת, או אף כמתחרים זה בזה. עמדת המחבר היא כי יש הרבה מן המשותף בין שלושת התחומים וכי האינטגרציה ביניהם מזינה, מפרה ויוצרת עמדה מקצועית המגדירה את ייחודיותה של הפסיכולוגיה החינוכית. עמדה זו מהווה עמוד שדרה מקצועי המאפשר תנועה בין ובתוך כל אחד מתחומי ליבה אלו. המאמר מתמקד באינטגרציה וברצף התיאורטי המתקיימים בין עבודה מערכתית ופסיכותרפיה. שטח החפיפה וההזנה ההדדית בין התחומים מתקיים במסגרת התיאוריה האנליטית, ומה שיש לה להציע כמסגרת תיאורטית לחשיבה והמשגה הן בתחום המערכתי – הגישה "האנליטית לעבודה מערכתית", והן בפסיכותרפיה – הגישה של הטיפול דינאמי קצר מועד, עם מיקוד במודל של "תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות". מהתאמה של מודל זה לעבודה מערכתית במסגרות חינוכיות נגזרת הפרפרזה "תסריטים נרקיסיסטיים של המוֹרוּת".

המושג "מוקד טיפולי" מזוהה עם גישות לטיפול קצר מועד, אך במאמר זה מוצע להתאימו ליישום בכל מסגרת תיאורטית, כולל טיפולים ארוכי טווח. במאמר מוצע "המוקד הטיפולי הדינאמי" כדרך לעבודה על פורמולציה של טיפול, וככזה ככלי ומסגרת חשיבה המאפשרים לשותפים לתהליך הטיפולי להאיר את דרכם ולשרטט את מפת הדרכים של הטיפול שתאפשר לממש את יעדיו. 

המרחב הקליני הייחודי של הפסיכולוג החינוכי – המשתקף גם בדרישות ההכשרה בתחום זה – מתאפיין בהתערבויות קצרות מועד ובתנועה מתמדת בין רמת הפרט לזו של המערכת. בהתאם, פסיכולוגים חינוכיים בשטח נדרשים לעבוד באופן מהיר, יעיל וגמיש אשר מזמין הישענות על תפיסה ממוקדת וקצרת מועד. המאמר הנוכחי מציע את השימוש בפורמולציה דינאמית ממוקדת כמסגרת חשיבה אינטגרטיבית וככלי פרקטי המתאים במיוחד לקליניקה הייחודית של הפסיכולוג החינוכי, שכן בנוסף לתרומה המוכרת שלה לפסיכותרפיה פרטנית, יכולה להיות לה תרומה רבה גם לעבודה פסיכולוגית בתחום המערכתי ולחיבור אינטגרטיבי בין התחומים.

EREZ_CONTACT ICON

דברו איתנו

office@machonerez.com
EREZ_HOUR ICON

שעות פעילות

מענה טלפוני
לאורך כל היום
EREZ_ADDRESS ICON

כתובתינו

שביט 8 נס ציונה בניין B
קומה 4

קבע פגישה / צור קשר

נגישות